James Rodriguez suýt ‘thượng cẳng tay hạ cẳng chân’ với đồng đội trên sân tập

Tiền vệ James Rodriguez đã gây chú ý khi ‘thượng cẳng tay hạ cẳng chân’ với đồng đội Sebastian Rudy trong một buổi tập của Bayern Munich. Theo những cầ thủ có mặt trên sân, nguyên do bởi Rudy lãnh trọn cú vào bóng  của James. May thay, cả BHL Bayern đã kịp thời can thiệp để làm hạ nhiệt 2 cái đầu nóng và mọi chuyện trở lại bình thường.

James Rodriguez suýt choảng nhau với Rudy trên sân tập